آشنایی با معاونت دانشجویی فرهنگی

تعداد بازدید:۱۴۸۰۷

 

‌‌

دکتر بهروز دادخواه

رشته تحصیلی: پرستاری (داخلی جراحی)

مدرک تحصیلی: دکتری

سمت علمی: استادیار

تلفن تماس:۰۴۵-۳۳۵۲۵۳۱۳

پست الکترونیکی: b.dadkhah@arums.ac.ir
 

 

رسالت و اهداف معاونت

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل این افتخار را دارد که با فراهم نمودن بستر مناسب برای رشد علمی و پرورش استعدادهای دانشجویان در ترسیم آینده روشن ایران اسلامی سهیم باشد.
این معاونت با تلاش دو مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه و تربیت بدنی و مدیریت اموردانشجویی و نیز مرکز راهنمایی و مشاوره دانشجویان و همکاری پرسنل اداری حوزه گامهای تاثیرگذاری را در انجام ماموریت سازمانی دانشگاه دارد.
اهداف این معاونت عبارتند از: نهادینه کردن و بکار گیری ارزشهای فرهنگی، اجتماعی، دینی و انقلابی در دانشگاه
مشارکت دادن دانشجویان و کارکنان در فعالیتها و برنامه های فرهنگی، هنری، سیاسی و ورزشی و نهادینه کردن آنها
افزایش نقش و مشارکت دانشجویان در امور صنفی
همکاری با سایر دانشگاهها و مجامع علمی و استفاده از تجربیات آنها

تلفن تماس: ۳۳۵۲۵۳۱۳ ، دورنویس: ۳۳۵۲۱۰۸۶

 

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۴۰۰