جلسه "کرسی آزاد اندیشی" دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد/ توجه به مطالبه‌گری در کرسی‌های آزاداندیشی

تعداد بازدید:۱۳

به گزارش مفدا اردبیل، جلسه کرسی آزاد اندیشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور دکتر مهدی رهبر، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و سایر اعضاء در سالن جلسات معاونت فرهنگی برگزار شد.

بحث و تبادل نظر در رابطه با مدل برگزاری و انتخاب موضوعات مهم و تأثیرگذار برای کرسی‌های آزاداندیشی، از جمله محورهای این جلسه بود.

در این جلسه بر روی انتخاب موضوعات بین‌رشته‌ای از جمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست سلامت و جوانی جمعیت برای برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی تاکید شد.

همچنین لزوم توجه به مطالبه گری در راستای برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی نیز مورد تاکید قرار گرفت.

کد خبرنگار: ۰۴۰۶۰۱

جلسه "کرسی آزاد اندیشی" دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد/ توجه به مطالبه‌گری در کرسی‌های آزاداندیشی

جلسه "کرسی آزاد اندیشی" دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد/ توجه به مطالبه‌گری در کرسی‌های آزاداندیشی