مدیریت دانشجویی

تعداد بازدید:۱۶۵۷۸

 

 سلیم وافری 

سمت : 

مدیر دانشجویی دانشگاه   

  

 

تلفن تماس: ۳۳۵۲۵۳۶۸-۰۴۵                                            

 مدیریت امور دانشجویی یکی از مدیریت های زیر مجموعه حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می باشد که وظیفه برنامه ریزی، نظارت و پیگیری امور معیشتی و رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. احترام به شخصیت و ایجاد تعامل و تشریک مساعی با دانشجویان در رفع مشکلات رفاهی و معیشتی همواره در سرلوحه فعالیت های این مدیریت قرار دارد.

این مدیریت در قالب سه اداره اصلی (امور خوابگاهها، تغذیه، رفاه و تعاون) و با همکاری سایر واحدها، همچنین تعامل مستمر با مدیریت تعالی فرهنگی و فوق برنامه، مدیریت تربیت بدنی و اداره مشاوره و راهنمائی دانشجویی همواره در جهت ارتقاء خدمت رسانی به دانشجویان عزیز تلاش مستمر دارد.

 

شرح وظایف مدیریت دانشجویی

۱. برنامه ریزی در خصوص مسائل رفاهی، خوابگاهی و امور تغذیه دانشجویان.

۲. نظارت بر اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی.

۳. نظارت بر پرداخت وام های تحصیلی، مسکن، ضروری، ازدواج، شهریه تحصیلی، ودیعه مسکن به دانشجویان واجد شرایط.

۴. نظارت براعطای تسهیلات رفاهی و امکانات کمک آموزشی مصوب به دانشجویان واجد شرایط.

۵. تائید امور مربوط به باز پرداخت وامها و تسویه حساب تسهیلات رفاهی دانشجویان.

۶. انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث دانشجویان.

۷. نظارت بر پذیرش، ثبت نام و اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاههای دانشجویی.

۸. نظارت بر انجام امور مربوط به تجهیزات و تعمیرات مورد نیاز در خوابگاههای دانشجویی.

۹. مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و فعالیتهای فوق برنامه در خوابگاههای دانشجویی.

۱۰. نظارت و کنترل برنامه سرویس های ایاب و ذهاب خوابگاههای دانشجویی.

۱۱. نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های غذای هفتگی، ماهانه و فصلی دانشجویان.

۱۲. نظارت بر بهداشت مواد غذایی و بهداشت محیط خوابگاههای دانشجویی.

۱۳. بازدیدهای مستمر از خوابگاههای دانشجویی و سلف سرویسها، به منظور رفع مشکلات و نارسایی های موجود.

۱۴. تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات کارکنان حوزه مدیریت دانشجویی به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشکلات دانشجویی.

۱۵. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان در خوابگاهها و سلف سرویس های دانشجویی.

آخرین ویرایش۲۸ خرداد ۱۴۰۲