اداره امور عمومی

تعداد بازدید:۷۱۳۶

       

 نام و نام خانوادگی :  

                                        اکبر قاسمی دیزج

                                                  

سمت سازمانی :       

                                 رئیس اداره امور عمومی

مدرک تحصیلی :      

                             

                                 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی/گرایش منابع انسانی

                     

تلفن تماس: 

                                    ۰۴۵-۳۳511318

این اداره شامل زیر مجموعه های زیر می باشد:

۱. امور عمومی

2. خدمات اداری

3. تدارکات

4.  نقلیه

5.  دبیرخانه

6. اسناد و املاک

7. امور حقوقی

8. کارگزینی

9. ناظر ساختمان

10. انباردار

11. امور قرارداد

 

شرح وظائف رئیس امور عمومی:

  • پیگیری عقد و تمدید کلیه قراردادهای معاونت با پیمانکاران با هماهنگی واحدهای ذیربط معاونت
  • هماهنگی لازم جهت اقدامات امور حقوقی و اسناد و املاک معاونت
  • تهیه و ارسال پاسخ نامه های مرتبط با امور اداری  معاونت
  • پیگیری لازم جهت تأمین تجهیزات و وسایل مورد نیاز جهت ارائه خدمات
  • برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
  • برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیرضروری
  • برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به واحدهای تدارکات، خدمات اداری، امور قرارداد، امور حقوقی، اسناد و املاک، نقلیه، کارگزینی

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۴۰۲