اداره امور عمومی

تعداد بازدید:۵۶۱۹

 

                                                          

سمت سازمانی :       

                                 رئیس اداره امور عمومی

 نام و نام خانوادگی :  

                                  علی نجف وند

مدرک تحصیلی :      

                                  فوق لیسانس کارآفرینی

تلفن تماس: 

                                    ۰۴۵-۳۳۵۱۲۰۰۹

این اداره شامل زیر مجموعه های زیر می باشد:

۱. امور عمومی

۲. امور مالی

۳. خدمات اداری

۴. تدارکات

5.  نقلیه

6.  دبیرخانه

7. اسناد و املاک

8. امور حقوقی

9. کارگزینی

10. ناظر ساختمان

شرح وظائف رئیس امور عمومی:

  • پیگیری عقد و تمدید کلیه قراردادهای معاونت با پیمانکاران با هماهنگی واحدهای ذیربط معاونت
  • هماهنگی لازم جهت اقدامات امور حقوقی و اسناد و املاک معاونت
  • تهیه و ارسال پاسخ نامه های مرتبط با امور اداری و مالی معاونت
  • پیگیری لازم جهت تأمین تجهیزات و وسایل مورد نیاز جهت ارائه خدمات
  • برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
  • برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیرضروری
  • برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به واحدهای تدارکات، خدمات اداری، امور قرارداد، امور حقوقی، اسناد و املاک، نقلیه، کارگزینی
  • پیگیری و هماهنگی امورمالی (مسئولیت فنی و تخصصی اسناد مالی و فرایند خرید طبق آئین نامه مالی و معاملاتی به عهده رئیس امور مالی میباشد)

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ مرداد ۱۴۰۱