برگزاری اردوی فرهنگی زیارتی "در مسیر عشق" ویژه دانشجویان متأهل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تعداد بازدید:۳۶

به گزارش مفدا اردبیل، این اردو به همت کمیته فرهنگی قرارگاه خانواده و جوانی جمعیت و در راستای ماده ۳۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰، با عنوان در «مسیر عشق» ویژه دانشجویان متاهل دانشگاه برگزار شد.

اردوی زیارتی فرهنگی مشهد مقدس با حضور ۱۳ زوج متأهل برگزار شد؛ حداقل یکی از زوجین دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بودند و یکی از زوجین به همراه فرزند ۶ ساله خود در این اردو شرکت کرد.

دکتر مهدی رهبر، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه در این اردو، ضمن اهدای پک‌های ویژه فرهنگی به متأهلین، تأکید کرد که این برنامه‌های فرهنگی و تفریحی برای زوجین دانشجو ادامه خواهد داشت و تسهیلات ویژه‌ای برای زوجین در نظر گرفته می‌شود.

برگزاری اردوی فرهنگی زیارتی "در مسیر عشق" ویژه دانشجویان متأهل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری اردوی فرهنگی زیارتی "در مسیر عشق" ویژه دانشجویان متأهل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری اردوی فرهنگی زیارتی "در مسیر عشق" ویژه دانشجویان متأهل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری اردوی فرهنگی زیارتی "در مسیر عشق" ویژه دانشجویان متأهل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری اردوی فرهنگی زیارتی "در مسیر عشق" ویژه دانشجویان متأهل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری اردوی فرهنگی زیارتی "در مسیر عشق" ویژه دانشجویان متأهل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری اردوی فرهنگی زیارتی "در مسیر عشق" ویژه دانشجویان متأهل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری اردوی فرهنگی زیارتی "در مسیر عشق" ویژه دانشجویان متأهل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری اردوی فرهنگی زیارتی "در مسیر عشق" ویژه دانشجویان متأهل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری اردوی فرهنگی زیارتی "در مسیر عشق" ویژه دانشجویان متأهل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری اردوی فرهنگی زیارتی "در مسیر عشق" ویژه دانشجویان متأهل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل