جلسه "کرسی آزاد اندیشی" دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد/ برگزاری کرسی آزاداندیشی در رابطه با مستند ایکسونومی

تعداد بازدید:۱۲۱

به گزارش مفدا اردبیل، در این جلسه با تصمیم اعضا مقرر شد که کرسی آزاداندیشی شبهات مربوط به عفاف و حجاب، به صورت جمع محدود با حضور بانوان دانشگاه برگزار شود.

برگزاری کرسی آزاداندیشی در رابطه با مستند ایکسونومی نیز، در این جلسه تصویب شد که این برنامه در دو مرحله، توسط بسیج دانشجویی ویژه خواهران و جامعه اسلامی ویژه برادارن، در دو نوبت برگزار می‌شود.

همچنین کرسی آزاداندیشی با موضوع سقط جنین بعد از مشخص شدن استاد متخصص در این حوزه و هماهنگی با نهاد رهبری دانشگاه، با حضور دانشجویان دختر به صورت مناظره برگزار خواهد شد.

جلسه "کرسی آزاد اندیشی" دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد/ برگزاری کرسی آزاداندیشی در رابطه با مستند ایکسونومی

جلسه "کرسی آزاد اندیشی" دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد/ برگزاری کرسی آزاداندیشی در رابطه با مستند ایکسونومی

جلسه "کرسی آزاد اندیشی" دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد/ برگزاری کرسی آزاداندیشی در رابطه با مستند ایکسونومی

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۱