گزارش تصویری/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل

تعداد بازدید:۸۴

این مراسم به مناسبت گرامیداشت هفته قرآن و عترت دانشگاه ها و با حضور دکتر مهدی رهبر، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ریاست و کارکنان بیمارستان در سالن همایش بیمارستان علوی اردبیل برگزار شد.

اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل اردبیل/ برگزاری مراسم "دورهمی قرآنی" در بیمارستان علوی اردبیل
آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۴۰۲