شورای انضباطی دانشجویان

تعداد بازدید:۴۳۳۷

 

 

 

 

کمیته انضباطی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

 

سعید داداشیان

شماره تماس: 33511264 045

سولماز استحمامی

شماره تماس: 33510058 045

 

وزارت بهداشت شورای انضباطی مرکزی دانشجویان

آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان

 

 

 

  مقدمه

• معرفی دبیر و کارشناس

• اهداف و وظایف شورا

• گزیده ای از آئین نامه انضباطی

• رسالت

• حدیث

• رهنمود های مقام معظم رهبری

• وضعیت مقررات وپوشش در دیگر دانشگاههای معتبر بین المللی

• ارتباط با شورا ی انضباطی

مقدمه

مقوله فرهنگ واخلاق، زیر ساخت هر نهاد اجتماعی به ویژه دانشگاه است، بنابراین برای حفظ این زیر ساخت وصیانت از جایگاه و منزلت آن، نیازمند وضع و رعایت قوانین و ضوابط انضباطی هستیم، چنانچه تمامی دانشگاهها در سراسر دنیا، صدور مجوز ورود به محیط خود را منوط به رعایت این قوانین میدانند لذا تشکیل شورای انضباطی احترام گذاشتن به دانشجو و ایجاد جایگاه ویژه رسیدگی به تخلفات دانشجویی می باشد بااین اوصاف شوراهای انضباطی با حداکثر انعطاف و ظرافت با تخلفات دانشجویان برخورد می نماید و فرصت جبران برای دانشجو لحاظ می شود. باشد که با یاری خداوند شاهد یک محیط علمی، پژوهشی وآموزشی سالم وبه دور از هر گونه تخلف باشیم.

معرفی دبیر

نام نام خانوادگی: سعید داداشیان

نام واحد: شورای انضباطی دانشجویان

سمت: دبیرشورا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

سوابق اجرایی: مسئول اداره امور فرهنگی وفوق برنامه و تربیت بدنی – معاون مدیر فرهنگی – مسئول اداره امور خوابگاهها و رفاه – دبیر شورای انضباطی

کارشناش شورا

نام نام خانوادگی: سولماز استحمامی

سمت: کارشناس شورا

اهداف شورا:

• پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه

• مقابله با بی نظمی و هنجار شکنی

• ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی

• کمک به سالم نگه داشتن محیط های آموزشی، پژوهشی و تامین نیروی انسانی

وظایف شورا:

بر اساس ماده ۴ شیوه نامه اجرایی شورای انضباطی، صالح به رسیدگی به کلیه ی شکایات و یا گزارشات رسیده در مورد دانشجویان از سوی هر یک از اشخاص حقیقی ویا حقوقی در داخل ویا خارج دانشگاه بوده ودر صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر می نماید.

• رسیدگی به تخلفات دانشجویان

• رسیدگی به کلیه شکایات ویا گزارشات واصله در خصوص دانشجویان

• دعوت از دانشجوی متخلف جهت تحقیق، مصاحبه و تفهیم تخلف

• اعلام نظر به کمیته تامین وتوزیع نیروی انسانی در خصوص دانشجویان فارغ التحصیل

• اعلام نظر در خصوص در خواستهای میهمانی، انتقالی و جابجایی دانشجویان

• اعلام نظر در خصوص انتخاب دانشجوی نمونه کشوری (درکلیه رشته ها و سهمیه ها)

• نظارت براجرای آئین نامه انضباطی وبرخورد با تخلفات دانشجویی

اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی

۱. اصل قانونی بودن آئین رسیدگی

۲. اصل قانونی بودن تخلفات و تنبیهات

3. اصل برائت و تفسیر به نفع متهم تخلف

4. اصل بی طرفی

5. اصل حق دفاع

6 . اصل محرمانگی

7. اصل تناسب

8. اصل برابری

9- اصل مستند و مستدل بودن آرا

10- اصل احترام به حقوق و آزادی

 11. اصل حفظ کرامت انسانی

۱2. اصل شفافیت

۱3. اصل عدم تجسس

۱4. اصل حق بر رسیدگی منصفانه

15- اصل تقدم پیشگیری بر مجازات

16- اصل حق سلامت محیط و احترام به حریم خصوصی

17 – اصل سرعت در رسیدگی

 

 

گزیده ای از شیوه نامه انضباطی دانشجویان

حدود اختیارات و وظایف:

شورای انضباطی یکی از زیر مجموعه های حوزه معاونت دانشجویی محسوب می گردد که ریاست آن در بخش بدوی بر عهده معاون دانشجویی و فرهنگی ودر بخش تجدید نظر بر عهده رئیس دانشگاه می باشد. مسئولیت رسید گی به تخلفات عمومی – آموزشی – اخلاقی – سیاسی دانشجویان و دستیاران به عهده ی شورای انضباطی دانشجویان می باشد.

الف) تخلفات عمومی

 • تهدید ، توهین، تطمیع، فحاشی، هتک حرمت، تهمت ، افترا و نشر اکاذیب
 • سرقت
 • جعل یا ارائه هرگونه سند و....
 • ضرب و جرح
 • رشوه و اختلاس
 • خیانت در امانت یا ایراد خسارت
 • نگهداری ، حمل ، خرید و فروش یا استفاده از سلاح
 • مباشرت و مشارکت  قتل عمد
 • تخلفات رایانه ای و مخابراتی

ب) تخلفات آموزشی

 • تقلب در آزمون ها یا فعالیت های آموزشی
 • تقلب در فعالیت های پژوهشی
 • فرستادن دیگری به جای خود در امتحان
 • سرقت ،خرید ، فروش یا افشای سوالات یا ورقه های امتحانی  
 • اخلال ، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای کلیه امور و برنامه های دانشگاه
 • تخلفات بالینی در مراکز آموزشی – درمانی

ج) تخلفات سیاسی

 • دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود ، گروهکهای محارب ،مفسد یا افراد وابسته به آنها
 • هواداری یا  تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی
 • ایجادو شرکت در  بلوا و آشوب
 • توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی ، ادیان رسمی کشور یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی

د) تخلفات اخلاقی

 • استعمال مواد اعتیاد آور ( مخدر ، توهم زا ، روان گردان )یا استفاده از مشروبات الکلی
 • تشکیل جلسه و دعوت از دیگران برای استعمال مواد اعتیاد آور یا استفاده از مشروبات الکلی
 • اعتیاد به مواد اعتیاد آور یا مشروبات الکلی
 • نگهداری ، خرید و فروش ، تولید یا توزیع مواد اعتیاد آور یا مشروبات الکلی
 • ارتکاب قمار و تجاهر به آن
 • خرید و فروش یا توزیع آلات قمار
 • استفاده از هر گونه آلات لهو و لعب یا محصولات رسانه ای غیر مجاز
 • تولید ، خرید و فروش ، تکثیر ، توزیع یا نگهداری هر گونه آلات لهو ولعب یا محصولات رسانه ای غیر مجاز
 • عدم رعایت پوشش اسلامی یا ضوابط پوشش ابلاغی وزارتین
 • عدم رعایت شئون دانشجویی
 • عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم
 • داشتن رابطه نامشروع
 • شرکت در جلسه نامشروع
 • انجام عمل منافی عفت

 

 

تنبیهات شورای انضباطی

تنبیهاتی که فقط با حکم شورای انضباطی دانشگاه نسبت به دانشجو می تواند اعمال شود.

۱.احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو

۲.اخطا رکتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو

3.تذکر کتبی ودرج در پرونده انضباطی دانشجو

4.توبیخ کتبی ودرج در پرونده انضباطی دانشجو

5.دادن نمره ۰/۲۵در درس آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف

6.محرومیت از تحصیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام ، خوابگاه و ... وام  ، خوابگاه ، تغذیه  وغیره از یک ماه تا مدت زمان باقیمانده از تحصیل

7.دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضررو زیان به دانشگاه یا بیت المال شده باشد .

8.منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱ تا ۶ ماه بدون احتساب سنوات

9.منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱ تا ۶ ماه با احتساب سنوات

۱0.منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از ۱ تا ۶ ماه بدون احتساب سنوات

۱1.منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از ۶ تا ۱۲ ماه با احتساب سنوات

 

تنبیهاتی که به پیشنهاد شورای انضباطی دانشگاه  فقط با حکم شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجو می تواند اعمال شود .

۱2.منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از ۱۳ تا ۱۸ ماه بدون احتساب سنوات

۱3.منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از ۱۳ تا ۱۸ ماه با احتساب سنوات

۱4.منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه بدون احتساب سنوات

۱5.منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه با احتساب سنوات

۱6.تغییر محل تحصیل دانشجو

۱7.تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی به شهریه پرداز 

۱8.اخراج دانشجو از دانشگاه ، باحفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی

19.اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها  تا ۵ سال

20. ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی

شوراهای انضباطی رسیدگی کننده ی انضباطی:

۱. شورای بدوی

۲. شورای تجدید نظر

۳. شورای مرکزی انضباطی دانشجویان

ترکیب اعضای شورای بدوی:

۱. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه (رییس شورای بدوی)

۲. معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

۳. یک نفر عضو هیات علمی

4. دو نفر دانشجو

۶. دبیرشورای انضباطی بدوی (بدون داشتن حق رای)

ترکیب اعضای شورای تجدید نظر:

۱. رئیس دانشگاه (رئیس شورای تجدید نظر)

۲. مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

۳. معاون دانشجویی فرهنگی (دبیر شورا )

ترکیب اعضای شورای مرکزی انضباطی دانشجویان:

۱. رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم یا معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به عنوان رئیس شورا

۲. مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

۳. یک نفر حقوقدان

۴. مسئول دبیر خانه شورای مرکزی دانشجویان

۵. یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها

۶. یک نفر از دانشجویان از میان اعضاء شورای انضباطی دانشگاه

۷. دو نفر از معاونین دانشجویی دانشگاهها

۸.معاون دانشجویان داخل وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری

نحوه ی دادرسی به تخلفات انضباطی دانشجویان

 • وصول گزارش یا شکایت از اشخاص حقیقی ویا حقوقی
 • تکمیل تحقیقات از منبع گزارش یا شکایت وسایر مراجع مرتبط
 • احضار دانشجو در وقت مقرر ویا احضاریه مکتوب
 • در صورت عدم حضور دانشجو معلق نمودن فایل آموزشی
 • حضور در دبیر خانه و دفاع از اتهامات وارده به صورت شفاهی ومکتوب
 • صدور حکم بدوی در صورت محکومیت
 • ابلاغ حکم بدوی (فرصت ۱۰ روزه واعتراض به حکم بدوی)
 • طرح در خواست تجدید نظر دانشجو به حکم بدوی
 • صدور حکم قطعی و اجرای حکم

فلسفه وجودی شورای انضباطی

تاکید بر حدود و مجازات خاطیان و متعدیان ضرورتی اجتناب نا پذیر در صیانت از حرمت قانونی در سامان بخشیدن روابط اجتماعی است، همچنانکه تامین حقوق قانونی رمز ماندگاری وراز نشاط و شادابی مجموعه های انسانی است.

وظیفه دانشجویان

دانشجویان می بایست در تمامی مدت تحصیل، کار آموزی، کارورزی و... وهر جا که به عنوان دانشجو حضور دارند و از ماهیت دانشجویی خود استفاده می نمایند، موظفند قوانین و مقررات انضباطی دانشگاه را رعایت نموده واز انجام هر عملی که باعث نقض مقررات است اجتناب نمایند.

رسالت شورای انضباطی

دوره ی دانشجویی زمان آموختن و تجربه اندوزی جهت ورود به عرصه های جدی زندگی است، لذا تشکیل شورای انضباطی احترام گذاشتن به دانشجو و ایجاد جایگاه ویژه رسیدگی به تخلفات دانشجویی می باشد تا تبعات سنگین قضایی بر دوش دانشجویان سنگینی نکند.

با این اوصاف شورای انضباطی با حداکثر ظرافت با تخلفات دانشجویان برخورد می نماید و فرصت جبران برای دانشجویان لحاظ می شود، لذا صدور آراء تعلیقی –اخذ تعهد مکتوب و تذکر های انضباطی فرصتی است برای جبران گذشته و در صورت عدم تکرار وخطا وبر اساس مصلحت و تشخیص اعضاء شورای انضباطی دانشگاه امکان حذف برخی از سوابق انضباطی پس از پایان دانش آموختگی مطابق آئین نامه میسر خواهد بود.

حدیث

حضرت علی  (ع)  : دنیا همه اش نادانی است ،مگر آن جایی که علم باشد وعلم بردارنده اش حجت است مگر علمی که به آن عمل نشود ، هر چیزی نیازمند خرد است و خرد نیاز مند ادب .

رهنمود های مقام معظم رهبری در حوزه ی دانشجویی :

باید خوب درس بخوانید وبه طور دقیق انضباط ونظم اجتماعی را رعایت کنید . محیط هرج ومرج ومحیطی که در آن امید وجود نداشته باشد ضد پیشرفت است .

وضعیت پوشش در دیگر دانشگاههای معتبر بین المللی

در پژوهش به عمل آمده در کشورهای مختلف جهان اکثر فریب به اتفاق دانشگاهها دارای ضوابط خاص وویژه برای پوشش هستند واین ضوابط را بر اساس نوع ضرورتهای محیطی و ایمنی و  آرامش روحی وروانی  متناسب با پیشرفت کار الزامی می دانند .

رعایت موارد زیر برای تمامی دانشجویان در کلیه مقاطع ودستیاران در محیط های آموزشی ضروری است :

۱. عدم استعمال مواد دخانی واعتیاد آور

۲. عدم استفاده از تلفن همراه در حضور اساتید و مربیان در ساعات آموزشی

۳. عدم استفاده از عطر و ادوکلن تند در محیط های اموزشی

۴. استفاده از روپوش تمیز و اتو کشیده و بستن تمام دکمه های آن در بخش ها

۵. پرهیز از اختلاط و خلوت کردن با جنس مخالف

۶. استفاده از جوراب مناسب

۷. نصب اتیکت شناسایی در قسمت بالای سمت چپ روپوش

۸. پرهیز از پر خاشگری ، ایجاد درگیری ، هتاکی ، توهین ورفتارهای خلاف منزلت دانشجو

۹. رعایت سایر موازین و حدود شرعی و قانونی و رعایت پوشش مناسب

کلیات:

با توجه به قداست علم و اخلاق و محیط های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو مکللف و موظف است که در طول زمان تحصیل ودر هر محیط اعم از دانشگاه و خارج ازدانشگاه از ارتکاب هر عملی که خلاف شئونات و حیثیت دانشجو اعم از دانشجوی داخل یا خارج یا وابسته با شد خودداری کند، در غیر اینصورت بر اساس مفاد آئین نامه با وی برخورد میشود.

ارتباط با شورا

آدرس: اردبیل – خیابان دانشگاه – دانشگاه علوم پزشکی – شورای انضباطی – کدپستی ۵۶۱۹۸۱۱۳۶۸

تلفن تماس:   ۳۳۵۱۰۰۵۸   -    33511264 

دانشجوی عزیز و گرامی منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم  ،در ضمن توصیه میشود در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکل انضباطی ضمن مراجعه فوری ، حضوری و مستقیم  به دفتر شورای انضباطی ،  از طرح مسئله با افراد غیر مسئول خودداری نموده و مشکل خود را با مسئولین شورای انضباطی دانشجویان مطرح نمائید .

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۴۰۲