توافقنامه سطح خدمات سامانه تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان

تعداد بازدید:۴۰۶

مقدمه و هدف :

با عنایت به اینکه در معاونت دانشجویی و فرهنگی ،  واحد امور رفاهی دانشجویان با دانشجویان شاغل به تحصیل و دانش آموختگان سنوات گذشته سر و کار دارد و جلب رضایت دانشجو ،  یکی از شاخص های سنجش کار آمدی و رشد و توسعه دستگاه  تلقی می گردد و سرعت و دقت در انجام کارهای مراجعین و اطلاع رسانی بهینه موجب افزایش و جلب رضایت ارباب رجوع را فراهم می کند .

مسئولیت :

قوانین و مقررات اداری مربوط به این واحد در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع اجرا و انجام می گردد .

هزینه ها و پرداختها :

نیروی انسانی مجرب و متعهد ، نرم افزارهای مرتبط با موضوع جهت پرداخت تسهیلات رفاهی از جمله انواع وام ، ایاب و ذهاب ، بیمه حوادث ، کار دانشجویی و ... مورد استفاده قرار می گیرد .

دوره عملکرد :

پرداخت تسهیلات و بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع و درخواست و دریافت گواهی تسویه حساب که با امضای معاون تسهیلات صندوق رفاه وزارت  دارای اعتبار است .

خاتمه توافق :

تا زمانیکه دانشگاه با ارباب رجوع ( دانشجو ) سر و کار دارد ، این جریان کار ادامه دارد

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۴۰۰