آشنایی با معاونت فرهنگی و دانشجویی

تعداد بازدید:۲۳۰۷۷

 

‌‌

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

‌نام و نام خانوادگی:     دکتر مهدی رهبر

رشته تحصیلی:    دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

مدرک تحصیلی:  دکترای تخصصی

سمت علمی: استادیار

تلفن تماس: ۳۳۵۲۵۳۱۳ - ۰۴۵

آدرس پست الکترونیکی:

mahdirhbr@gmail.com / m.rahbar@arums.ac.ir

برای دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید.

 

رسالت و اهداف معاونت

فعالیت‌های حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی نقش مهمی درارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان دارد.

از آنجا که یکی از اهداف اصلی دانشگاهها شکوفائی استعدادهای آزاد جامعه می‌باشد و این امر ارتباط نزدیکی با نحوه زندگی و فعالیتهای اجتماعی دانشجویان دارد به همین جهت در حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی تلاش برای تأمین رفاه و شرایط لازم زندگی دانشجوئی متناسب، ارتقاء تجلی ایمان دینی در رفتار های فردی و اجتماعی دانشگاهیان، ارتقاء خدمات فرهنگی، رفاهی و مشاوره تا سطح مطلوب، توسعه مشارکت دانشجویان در زمینه امور فرهنگی، رفاهی، مشاوره و خدمات روانشناختی، ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانشجویان، ارتقاء مهارتهای زندگی دانشجویان، ارتقاء بهره گیری از تکنولوژی روز جهت خدمات فرهنگی، رفاهی و مشاوره براساس الگوی برنامه‌های توسعه طرح ریزی گردیده است.

ایجاد بستری مناسب برای شکوفائی استعدادهای دانشجویان در ابعاد جسمی، روحی، روانی و فکری از رهگذر حمایتهای مادی و معنوی از نهادهای دانشجوئی و نیز ارائه آموزشهای لازم در جهت تربیت دانشجویان کارآمد و توانمند، برای ورود به عرصه اجتماع و ارتقاء سطح جامعه و ایجاد مسئولیت پذیری در دانشجویان از مهمترین اولویتهای کاری این معاونت می باشد.


تلفن تماس: ۳۳۵۲۵۳۱۳-۰۴۵ ، دورنویس: ۳۳۵۲۱۰۸۶

 

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۰