اداره امورمالی

تعداد بازدید:۲۱۴۰

 

                                                                                           

نام و نام خانوادگی :

                                                                            علی نجف وند

سمت سازمانی :

                                               رئیس امورمالی معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

 

 

 تحصیلات

                                                    

                                                     فوق لیسانس کارآفرینی

 

تلفن تماس :

                                                   04533523159

شرح وظایف:

 • نظارت بر ثبت و نگهداری بموقع حسابهای معاونت فرهنگی و دانشجویی در چارچوب قوانین و مقررات مصوب
 • اتخاذ تدابیر لازم در زمینه اعمال کنترل‌های مناسب  مالی در سطح معاونت فرهنگی و دانشجویی
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات مالی مربوط به فعالیت‌های معاونت فرهنگی و دانشجویی و ارایه مشاوره مالی و تصمیم‌سازی جهت مسئولین مربوطه
 • مدیریت امور نقدینگی و دارایی‌های  معاونت فرهنگی و دانشجویی
 • مدیریت امور دریافت و پرداخت منابع مالی و اعتباری از/ به معاونت فرهنگی و دانشجویی
 • تلاش و پیگیری در زمینه تأمین منابع مالی و اعتباری موردنیاز معاونت فرهنگی و دانشجویی از مراجع ذیربط
 • طرح نظریات و پیشنهادات اصلاحی به مسئولین مربوطه در باب نظام ها و سیستم های مالی مورد اجرا جهت رفع مشکلات احتمالی و تسهیل در بهبود امورات مالی
 • نظارت و کنترل بر امور مربوط به خرید، تدارکات و تأمین اقلام، ملزومات و تجهیزات موردنیاز داخلی و خارجی
 • نظارت بر امور اموال و دارایی‌ها در مجموعه معاونت فرهنگی و دانشجویی
 • ارایه گزارشات تحلیلی و مدیریتی و تصمیم‌سازی درخصوص برنامه‌ها و عملکرد مالی مجموعه معاونت فرهنگی و دانشجویی در برش‌های مختلف زمانی، موضوعی و به تفکیک واحدها به مسئولین و مراجع مربوطه
 • بررسی لازم درمورد صورتحسابهای تنظیم شده و اصلاح موارد مورد نیاز بر حسب مقررات امور مالی
 • همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و توجیه و راهنمایی کارکنان طبق بخشنامه های ابلاغی
 • نظارت بر کلیه اسناد مالی و پرداختها و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط
 • کنترل صورت مغایرت بانکی و حسابهای مرتبط و رفع موارد مبهم
 • نظارت بر درآمدها و رسیدگی اسناد مربوط به واریز وجوه دریافتی به حساب بانکها
 • شرکت در دوره های آموزشی و مهارتی  در جهت ارتقای معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق مطابق مقررات

 

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۴۰۲