اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه

تعداد بازدید:۸۸۲۳

 

رئیس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه

محمد امیری

رشته تخصصی: روانشناسی بالینی

تلفن تماس: ۳۳۵۱۵۳۴۴-۰۴۵

 

کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه

مینا مهربان

 

اهداف اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه

اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زیر نظر حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی و مرتبط با دفتر مرکزی مشاوره در وزارتخانه جهت تامین بهداشت روانی محیط های دانشجویی به منظور رشد ، تحول و تکامل شناختی ، عاطفی و رفتاری دانشجویان در جهت تحقق استانداردهای مورد نظر بهداشت روانی با تاکید برپیشگیری سطح اول و تعدیل و رفع نارسائی ها ، ناهنجاریها و اختلالات احتمالی با انگیزه برای تلاش و شکوفایی استعدادهای فردی از مهم ترین اهداف اداره مشاوره دانشگاه اردبیل می باشد. در این راستا ، اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه در زمینه های 1. مشاوره فردی (مصاحبه روان شناختی ، روان درمانی ، مشکلات فردی و بین فردی ، تحصیلی ، ازدواج . ارجاع و پیگیری)2. مشاوره گروهی  3.روانسنجی 4- برگزاری کارگاههای آموزشی 5. چاپ و تکثیر بروشور و تراکت و جزوات آموزشی به دانشجویان خدمات ارائه می دهد. مجموعه این فعالیت ها در طول سال تحصیلی و در دو بخش فعالیت های مستمر و ماهانه انجام می پذیرد که بصورت تقویم اجرایی سالانه برنامه های مشاوره مرکز درآمده است و با برنامه ریزی دقیق قابل اجرا می باشد. کلیه خدمات این مرکز کاملا تخصص و محرمانه بوده و ویژه دانشجویان است. 

 

 

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۴۰۰