معرفی کارشناسان اداره مشاوره دانشگاه

تعداد بازدید:۷۶۷

معرفی کارشناسان اداره مشاوره دانشگاه

 

علیرضا نبی دوست

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران

زمان و مکان: دفتر مرکزی مشاوره در ساختمان اداری مسجد امام علی (ع) در ساعات اداری

روزهای شنبه و دوشنبه در خوابگاه باهنر20:30-18:30

__________________________________________________________________________________

زهرا صادقی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- دانشگاه محقق اردبیلی

زمان و مکان: دفتر مرکزی مشاوره در ساختمان اداری مسجد امام علی (ع) در ساعات اداری

روزهای یکشنبه و سه شنبه  در خوابگاه آزادگان- ساعت 20:30-18:30

____________________________________________________________________________________

شراره مهدی زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- دانشجوی دکترای روانشناسی

زمان و مکان: دفتر مرکزی مشاوره در ساختمان اداری مسجد امام علی (ع) در ساعات اداری

روزهای یکشنبه و سه شنبه  در خوابگاه فاطمیه- ساعت 20:30-18:30

___________________________________________________________________________________________

سحر کاظمی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- دانشگاه محقق اردبیلی

زمان و مکان: دفتر مرکزی مشاوره در ساختمان اداری مسجد امام علی (ع) در ساعات اداری

روزهای دوشنبه و چهارشنبه  در خوابگاه آزادگان- ساعت 20:30-18:30

___________________________________________________________________________________________

بابک امانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

زمان و مکان:  روزهای فرد دفتر مرکزی مشاوره در ساختمان اداری مسجد امام علی (ع) در ساعات اداری

    روزهای زوج دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

روزهای یکشنبه و سه شنبه  در خوابگاه باهنر- ساعت 20:30-18:30

____________________________________________________________________________________________________

مریم حبیبی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- دانشگاه علوم پزشکی زنجان

زمان و مکان:  روزهای فرد دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

روزهای زوج دفتر مشاوره در دانشکده پیراپزشکی

روزهای شنبه و دوشنبه در خوابگاه فاطمیه- ساعت 20:30-18:30

__________________________________________________________________________________________________

مینا آذریان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

زمان و مکان: دفتر مشاوره در دانشکده پیراپزشکی در ساعات اداری

روز شنبه  در خوابگاه آزادگان  - ساعت 20:30-18:30

روز چهارشنبه  در خوابگاه فاطمیه  - ساعت 20:30-18:30

__________________________________________________________________________________________

 

شرح وظایف کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روانی دانشجویان:

1_ ارائه خدمات مشاوره  تحصیلی (اضطراب امتحان، مشکلات یادگیری و افت تحصیلی)

2_ ارائه خدمات مشاوره  پیش از ازدواج و خانوادگی

3_ ارائه خدمات رواندرمانی در حیطه مشکلات روانشناختی دانشجویان

4_ ارائه خدمات مشاوره ای در مشکلات ارتباط بین فردی و سازگاری زندگی دانشجویی

5_ اجرای آزمونهای روانشناختی و خدمات روانسنجی

6_ ارائه خدمات مددکاری اجتماعی برای دانشجویان نیازمند

7_ مداخله در رفتارهای خودآسیب رسان

8_  تولید محتوا در حوزه پیشگیری از آسیب های روانی و ارتقای بهداشت روان دانشجویان

9_برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه های روانشناختی

10_اجرای  پژوهش در حوزه های روانشناسی و سلامت روان دانشجویان

11_ انجام کلیه امور اداری و گزارش اقدامات انجام شده در سامانه های مربوطه

آخرین ویرایش۰۳ مهر ۱۴۰۲